Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Mira Group Kft. (1054 Budapest, Hold utca 6. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 01-09-289503, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a jelen weboldal látogatása, vagy az Adatkezelővel kapcsolatfelvétel során megadott, továbbá a termékek megrendelésekor megadandó személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.) Elfogadom, hogy az Adatkezelő, és/vagy az általa megbízott harmadik fél a vele történő esetleges telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzíti.

Amennyiben a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges és/vagy képi üzenetet (SMS/MMS) küldjön, vagy ajánlatait/hírleveleit velem e-mailben közölje.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat az Adatkezelő a kapcsolt vállalkozásainak átadja. Elfogadom, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adataimat olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek (adatfeldolgozók és/vagy adattovábbítás címzettjei) is átadja, amelyek az előbb említett célok megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Kijelentem, hogy a megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentem az Adatkezelő részére.

Az érintett az info@melbea.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését (ez utóbbit megteheti postai úton is az Adatkezelő mindenkori székhelyére levélküldéssel). Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Tudomásul veszem és kifejezetten elfogadom, hogy a Termék megrendeléséhez, illetve megvásárlásához kapcsolódó fizetésre a PayU Hungary Kft. (Cg.: 01-09-959180, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) – továbbiakban: PayU – által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül kerül sor. Ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő a megrendeléssel kapcsolatos adataimat a PayU részére továbbítsa, illetve megértettem és tudomásul veszem, hogy a megrendeléssel kapcsolatos, illetve a fizetéshez kapcsolódó bankkkártya, illetve fizetéssel kapcsolatos egyéb adataim általam közvetlenül a PayU részére kerülnek megadásra, melynek vonatkozásában a PayU saját adatkezelési szabályai az érvényesek és adatkezelőnek a PayU minősül. (Az ezzel kapcsolatos információkért ld. www.payu.hu!)

Elfogadom tehát, hogy a Mira Group Kft. által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Tudomásul veszem és elfogadom továbbá, hogy az általam megadott kézbesítési név és cím értelemszerűen a termék kiszállítását végző szolgáltatónak is átadásra kerül, melyek tekintetében adatkezelőnek ezen szolgáltatók minősülnek a rájuk vonatkozó szabályozás szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon elhelyezett hivatkozások más oldalakra mutathatnak, melyek tekintetében az ott közölt ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó. Kérjük, hogy adatai melbeanyeremeny.hu oldalon történő megadása esetén legyen erre külön figyelemmel, az ott található adatvédelmi tájékoztatót figyelmesen tanulmányozza.

II. A weboldal tartalma, különösen az ott jelen lévő „cookie” -k

A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és az az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll az Adatkezelő befolyása alatt.

A weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal minden szolgáltatását.

A weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”) naplózásra kerül, mely adat tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

Vásárlás

MelbeaGold

A MelbeaGold spirálok hatóanyaga arany-réz ötvözet tartalmú huzal, melynek réz aktív anyaga a mélyebb rétegeiben található aranyat diffúz eloszlásban tartalmazza.

16 000 Ft

Opciók választása